Tilaus- ja toimitusehdot.

Nämä ehdot ovat voimassa, elleivät Presenta ja ostaja erikseen kirjallisesti toisin sovi.

1. TILAUSVAHVISTUS
Presenta vahvistaa aina osapuolten välisen sopimuksen lähettämällä kirjallisen tilausvahvistuksen. Jos Presenta ei ole saanut kirjallista huomautusta kaupasta ja toimitusehdoista viimeistään viisi (5) arkipäivää tilausvahvistuksen päivämäärän jälkeen, kummankin osapuolen katsotaan hyväksyvän nämä tilaus- ja toimitusehdot.

2. HINNAT
Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa toimitusehdolla Ex works (rahtikulut lisätään) ellei toisin ole sovittu. Tuoteverojen, tullimaksujen tai valuuttakurssien muutoksista aiheutuvat hintamuutokset, jotka vaikuttavat tilauksen arvoon ja jotka toteutuvat kirjallisen tilausvahvistuksen päivämäärän jälkeen ennen toimituspäivämäärää, oikeuttavat Presentan korottamaan hintoja vastaavassa määrin.

3. MAKSUEHDOT
Maksu suoritetaan tilausvahvistuksen mukaisesti. Maksun viivästyessä Presentalla on oikeus periä viivästyskorkoa soveltamalla kirjallisessa tilausvahvistuksessa ilmoitettua korkokantaa, kunnes maksu on suoritettu täysimääräisesti.

4. TOIMITUS
Tuotteet toimitetaan sovitulla toimitusviikolla. Presenta pidättää itsellään oikeuden toimittaa tilatut tuotteet enintään viisi (5) arkipäivää sovitun toimitusviikon jälkeen. Jos tilatuissa tuotteissa on oltava ostajan tuotemerkki, logo tai muu ostajan tunnus, toimitusajan kesto lasketaan siitä päivästä alkaen, kun Presentalla on käytettävissään ostajan hyväksymä vedos tunnuksesta.

4.1 Vastuu viivästyksestä
Presenta ei vastaa epäsuorista vahingoista, joita toimituksen viivästyminen saattaa ostajalle aiheuttaa.

5. TOIMITUSEHDOT
Toimitusehto on Ex works (rahtikulut lisätään). Ellei erikseen muuta sovita, Presenta tilaa ja huolehtii ostajan laskuun ja kustannuksella tuotteiden kuljetuksesta ostajalle tai kolmannelle osapuolelle käyttämällä valitsemaansa kuljettajaa. Presenta ei kuitenkaan vastaa kuljetuksen aikana aiheutuneista vahingoista tai puutteista. Presenta pidättää itsellään oikeuden poiketa toimitusmäärästä +/–10 %.

6. OSTAJAN TUOTEKUVIEN KÄYTTÖ MARKKINOINNISSA
Presentalla on oikeus käyttää kuvia toimitetuista tuotteista markkinointitarkoitukseen yrityksen kotisivuilla, uutiskirjeissä tai tuoteluetteloissa. Jos ostaja vastustaa käytäntöä, hänen on etukäteen ilmoitettava asiasta. Jos asiakkaan huomautus tulee siinä vaiheessa, kun kuvat on jo julkaistu, ne poistetaan siinä määrin, kun se on fyysisesti mahdollista.

7. VIRHEELLINEN TUOTE – REKLAMAATIO
Presenta vastaa tuotteen virheistä silloin, kun virheisiin eivät ole syynä ostajan toimet eivätkä virheet ole syntyneet kuljetuksen aikana. Ostajan on jätettävä Presentalle kirjallinen reklamaatio muista kuin kuljetuksen aikana syntyneistä virheistä viimeistään viisi (5) päivää tuotteen vastaanottamisen jälkeen. Jos reklamoidussa tuotteessa havaitaan virhe, joka on aiheutunut Presentan toimista, Presentan on toimitettava virheetön tuote kohtuullisessa ajassa. Ostajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen. Ostajan on reklamoitava kuljetuksen aikana aiheutuneista virheistä suoraan kuljettajalle.

8. TAKUU
Presenta takaa, että toimitettu tuote täyttää vaatimukset, jotka Ruotsin viranomaiset asettavat toimitettavien tuotteiden kaltaisten tuotteiden toimitukselle.

9. PALAUTUSOIKEUS – SOPIMUSRIKE
Ostajalla ei ole oikeutta palauttaa virheettömiä tuotteita, koska kaikki tuotteet valmistetaan erikseen ostajan laskuun. Jos ostaja purkaa toimitussopimuksen ennen toimitusta, se katsotaan sopimusrikkeeksi. Presentalla on silloin oikeus saada korvaus, jonka suuruus on vähintään 20 % tilauksen arvosta.

10. SOVELLETTAVA LAKI – RIITAKYSYMYKSET
Tähän sopimukseen sovelletaan Ruotsin lakeja. Jos osapuolet eivät pääse riitakysymyksestä yksimielisyyteen keskinäisissä neuvotteluissa, asia siirretään välitystuomioistuimen ratkaistavaksi Tukholman kauppakamarin Skiljedomsinstitut -instituutin yksinkertaistettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välitystuomioistuimen kotipaikan on oltava Tukholma ja tuomioistuimen kielen on oltava ruotsi. Presentalla on kuitenkin kaikissa olosuhteissa oikeus esittää vaatimus erääntyneiden maksujen pakollisesta täytäntöönpanosta tai siirtää kiistakysymys asianmukaisen yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi edellä mainitusta välimiesmenettelyä koskevasta lausekkeesta poiketen.

×

Yhteydenotto

Täytä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Sulje

Pyyntö